Články

Gavúni a polozobánky

Dnes naposledy zamíříme mezi gavúny a představíme si několik častěji chovaných druhů z dalších čeledí mimo duhovkovitých, jimž jsme se věnovali v předchozích dvou článcích. Pak poprvé nahlédneme mezi pozoruhodné ryby z řádu jehlotvarých (Beloniformes).

Duhovky a spol. (2)

V minulém čísle jsme poprvé zamířili mezi gavúny, představili jsme si jejich akvaristicky zajímavé skupiny a začali jsme se podrobněji zabývat duhovkami. Probrali jsme jejich nároky na chov a dnes se budeme věnovat především jejich rozmnožování.

Pozvánka na výstavu AKVA PRAHA 2015

Ve středu 24. 6. 2015 se otevřela ve skleníku botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK v Praze výstava AKVA PRAHA zahrnující všeobecnou část (letos nejen s rybami, ale i raky, krevetami a plazy) a 12. mezinárodní výstavu halančíků.

Duhovky a spol. (1)

Ryby z řádu gavúnů (Atheriniformes) jsou pro větší část akvaristické veřejnosti pořád dost velkou neznámou. Je to paradoxní tím spíše, že jde o ryby velmi krásné, a při tom vesměs nepříliš náročné.

Krunýřovci (6)

Na úplný konec povídání o sumcích jsem si nechal krunýřovce „typu lorikárie“, tj. vědecky příslušníky podčeledi Loricariinae. Před tím, než na začátku 90. let propukl obrovský a dosud trvající zájem o importované krunýřovce „typu ancistrus“, kterým byly věnovány články v březnovém až květnovém čísle, to byly právě lorikárie v širším smyslu, jež tvořily nejpestřejší akvaristicky významnou skupinu krunýřovců.

Krunýřovci (5)

Naposledy ještě na chvíli zamíříme mezi krunýřovce „typu ancistrus“ a představíme si některé velké zástupce z podčeledi Hypostominae v užším smyslu.

Novinky i staronové druhy v importech a odchovech

Už je to skoro rok, co jsme se naposledy ohlíželi po zajímavých akvarijních rybách na našem trhu. Je proto nejvyšší čas znovu se po něm trochu porozhlédnout.

Krunýřovci (4)

Dnes se seznámíme podrobněji s některými krunýřovci, kteří jsou vzhledově velmi atraktivní, ale mají vesměs nějaké specifické chovatelské nároky, kvůli nimž se nehodí do jakéhokoli akvária. V některých případech jde o ryby přímo nevhodné pro začátečníky.

Krunýřovci (3)

Mezi menšími a středně velkými krunýřovci „typu ancistrus“ najdeme kromě „domácího ancistruse“ a rodu Hypancistrus, kterým jsme se věnovali v posledních dvou číslech, ještě celou řadu dalších rodů, jejichž zástupci se u nás rovněž chovají nebo se objevují v importech.

Krunýřovci (2)

V minulém článku jsme se seznámili s obtížemi, které provázejí pokusy o druhové určení nejpopulárnějšího akvarijního krunýřovce. Dnes doplníme informace o tomto „domácím ancistrusovi“ ještě jeho chovatelskými nároky a pak se budeme věnovat skupině, do které patří jedni z barevně vůbec nejatraktivnějších krunýřovců – rodu Hypancistrus.

Krunýřovci (1)

Na závěr přehledu akvaristicky zajímavých sumců jsme si nechali jejich vůbec nejpočetnější čeleď. Krunýřovcovití (Loricariidae) zahrnují aktuálně zhruba 870 platných druhů, několik stovek člověkem již zaznamenaných, leč nepopsaných forem, mezi nimiž se mohou skrývat mnohé další nové druhy, a bezesporu také ještě blíže nespecifikovatelný počet druhů, o kterých lidstvo dosud vůbec neví.

Pancéřníčci (3)

Dnes zamíříme ještě jednou mezi malé pancéřníčky. V minulém čísle jsme se seznámili se základními chovatelskými nároky společnými prakticky pro všechny druhy, dnes se zaměříme především na jejich rozmnožování.