Články

Novinky a zajímavosti v našich akváriích

Občas je člověk konfrontován s plynoucím časem tak, až ho to zaskočí. Mně se to stalo právě teď, když jsem zjistil, že jsem poslední článek o zajímavých importech a méně obvyklých rybách v našich akváriích psal před třemi a půl lety.

Cichlidy jezera Malawi (5)

Na závěr povídání o cichlidách z jezera Malawi se zaměříme na jejich odchov v akváriu a přiblížíme si problematiku polychromatismu u některých druhů mbun.

Cichlidy jezera Malawi (4)

Chovatelské nároky malawských cichlid nejsou příliš složité. Rozhodně komplikovanější jsou jejich taxonomie a názvosloví.

Cichlidy jezera Malawi (3)

Až na jedinou výjimku, tilápii Rendallovu, jsou všechny cichlidy, které žijí v jezeře Malawi, maternální tlamovci. A není to náhoda.

Cichlidy jezera Malawi (2)

V minulém článku jsme si představili východoafrické jezero Malawi a dvě skupiny cichlid, které v něm žijí. Dnes se podíváme podrobněji na poslední třetí skupinu.

Cichlidy jezera Malawi (1)

Dnes poprvé vstupujeme mezi africké cichlidy. V současnosti tvoří africké druhy už asi tři čtvrtiny všech dosud vědecky popsaných druhů cichlid. Za obrovskou druhovou rozmanitostí stojí především cichlidy z velkých východoafrických jezer.

Středoamerické cichlidy (3)

Velcí kančíci jsou v mnoha případech opravdu nádherné ryby – krásně zbarvené, s monumentálními tělesnými proporcemi a širokou škálou zajímavých projevů chování. Jejich velikost však do značné míry limituje uplatnění těchto ryb v našich akváriích.

Středoamerické cichlidy (2)

Akvaristicky nejvýznamnější druhy menších středoamerických kančíků, nepřesahujících v dospělosti velikost zhruba 15–17 cm, nalezneme v rodech Amatitlania, Thorichthys a Cryptoheros.

Středoamerické cichlidy (1)

Všechny středoamerické cichlidy (aktuálně včetně zástupců z antilských ostrovů 119 platných druhů) patří do tribu Heroini a pro všechny se používá české rodové jméno „kančík“.

Velké jihoamerické cichlidy (3)

Z bohaté palety jihoamerických cichlid nám zbývá představit si poslední dvě skupiny – vrubozubce a akary.

Velké jihoamerické cichlidy (2)

Druhá hlavní vývojová linie jihoamerických cichlid tribu Geophagini zahrnuje z akvaristicky významných druhů především cichlidky rodu Apistogramma, perleťovky rodu Satanoperca, cichlidy rodů Guianacara a Acarichthys a hřebenáče rodu Crenicichla.

Velké jihoamerické cichlidy (1)

Z větších jihoamerických cichlid jsme si dosud představili pouze skaláry a terčovce. Sortiment těchto ryb je ale daleko pestřejší.