Články

Sladkovodní rejnoci

Rejnoci svým neobvyklým vzhledem zaujmou snad každého, zvlášť pokud je vidí plavat. Velká většina z více než 640 aktuálně platných druhů těchto paryb žije v mořích. Ale jedna skupina trnuch obývá sladké vody Jižní Ameriky a její zástupci se také chovají v akváriích.

Sladkovodní platýsi

Když začneme ve sladkovodní akvaristice přemýšlet o rybách žijících na dně, napadnou nás nejdřív určitě různí sumci, mřenky nebo sekavky. Existují ale i jiní, daleko exotičtěji vypadající obyvatelé dna, s nimiž se lze setkat v nabídce dovozců či v nejrůznějších inzerátech. 

Nahohřbetí

Mezi akvarijními rybami občas nacházíme stvoření velmi netypická, jež na první pohled „klasickou“ rybu ani nijak moc nepřipomínají, zato ale často bývají unikátní svými životními projevy či biologickými vlastnostmi. Tato charakteristika určitě platí i pro nahohřbeté.

Motýlkovci, nožovci a rypouni

V samostatném článku jsme si představili arowany, baramundie a další ostonojazykovité ryby. Do stejného řádu ostnojazyční (Osteoglossiformes) patří také motýlkovci, nožovci a rypouni, kteří se čas od času objevují mezi dováženými rybami.

Jeseteři a kostlíni

Jeseteři i kostlíni patří k vývojově nejpůvodnějším rybám, které žijí na naší planetě. Zatímco jeseteři se v zájmových chovech objevují často jako bazénkové ryby, kostlíni bývají vzhledem ke své velikosti především ozdobou veřejných akvárií.

Ostnojazykovití

Ostnojazykovití jsou nepříliš početnou, ale o to zajímavější skupinou fylogeneticky původních kostnatých ryb, která na Zemi existovala ještě před tím, než se jižní prakontinent Gondwana začal počátkem druhohor postupně rozpadat na dnešní světadíly.

Bahníci

Bahníci jsou jedny z nejpozoruhodnějších ryb na naší planetě. Jakkoli to někomu může připadat nemožné, chovají se i v akváriích, a to nejen v těch veřejných. A mláďata některých druhů se dokonce dovážejí občas i do akvaristických velkoobchodů, odkud je už jen krůček do maloobchodních prodejen.

Ostnáči a okouníčci

V tomto článku si představíme drobné až středně velké rybky, které se opakovaně dovážejí, někdy i nějakou dobu v akváriích rozmnožují, aby zájem o ně opadl a vrátil se po nějaké době v další vlně obohacené o některé nové druhy či formy.

Hrdložábří a jehly

Hrdložábří je termín, který asi bude znít většině akvaristů cize, ale když dodáme, že do této skupiny patří třeba i hrotočelci, rázem bude mnohým připadat bližší. A ryby vhodné k chovu ve sladkovodním akváriu najdeme i mezi jehlami, jakkoli si tyto ryby tradičně spojujeme především s mořem.

Bichirové

Bichirové jsou velmi malou, ale mimořádně zajímavou skupinou ryb. Často se označují za „žijící fosilie“ – k oddělení jejich samostatné vývojové linie došlo už v prvohorách během devonu. V poslední době se vcelku pravidelně objevují v importech a pro svůj vzhled jsou v nádržích u obchodníků nepřehlédnutelní.

Čtverzubci (2)

V současnosti jsou zdaleka nejpopulárnějšími čtverzubci v akváriích trpasličí druhy z rodu Carinotetraodon. Své místo tam ale mají i větší asijské druhy, u nás asi nejslavnější na konci 80. a v 90. letech minulého století, kdy se jeden z nich v nádržích našich akvaristů opakovaně úspěšně množil.

Čtverzubci (1)

Čtverzubci jsou ryby na první pohled nápadné svým zjevem a pohybem. Mezi akvarijními rybami jsou v mnoha ohledech výjimeční, a tak není divu, že poutají pozornost akvaristů už řadu desetiletí, i když rozhodně nejde o ryby vhodné pro úplné začátečníky.