VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI AQUATABu

Čeledi ryb

Hledej čeleď ryb:

Abecední přehled čeledí ryb

Rody ryb

Hledej rod ryb:

Abecední přehled rodů ryb

Druhy ryb

Hledej druh ryby:

Abecední přehled druhů ryb

Jak citovat AQUATAB?

Plíštil, J. (Ed.) 2024. AQUATAB. World Wide Web electronic publication. http://www.aquatab.net/, verze (4/2024).

ČLÁNKY

Sladkovodní platýsi

22. 5. 2023 - Jaroslav Hofmann

Když začneme ve sladkovodní akvaristice přemýšlet o rybách žijících na dně, napadnou nás nejdřív určitě různí sumci, mřenky nebo sekavky. Existují ale i jiní, daleko exotičtěji vypadající...


Nahohřbetí

27. 12. 2022 - Jaroslav Hofmann

Mezi akvarijními rybami občas nacházíme stvoření velmi netypická, jež na první pohled „klasickou“ rybu ani nijak moc nepřipomínají, zato ale často bývají unikátní svými životními...


Motýlkovci, nožovci a rypouni

10. 7. 2022 - Jaroslav Hofmann

V samostatném článku jsme si představili arowany, baramundie a další ostonojazykovité ryby. Do stejného řádu ostnojazyční...


Jeseteři a kostlíni

20. 3. 2022 - Jaroslav Hofmann

Jeseteři i kostlíni patří k vývojově nejpůvodnějším rybám, které žijí na naší planetě. Zatímco jeseteři se v zájmových chovech objevují často jako bazénkové ryby, kostlíni bývají...


Ostnojazykovití

16. 1. 2022 - Jaroslav Hofmann

Ostnojazykovití jsou nepříliš početnou, ale o to zajímavější skupinou fylogeneticky původních kostnatých ryb, která na Zemi existovala ještě před tím, než se jižní prakontinent Gondwana...


Bahníci

30. 9. 2021 - Jaroslav Hofmann

Bahníci jsou jedny z nejpozoruhodnějších ryb na naší planetě. Jakkoli to někomu může připadat nemožné, chovají se i v akváriích, a to nejen v těch veřejných. A mláďata některých...


Ostnáči a okouníčci

23. 7. 2021 - Jaroslav Hofmann

V tomto článku si představíme drobné až středně velké rybky, které se opakovaně dovážejí, někdy i nějakou dobu v akváriích rozmnožují, aby zájem o ně opadl a vrátil se po nějaké...


Hrdložábří a jehly

25. 5. 2021 - Jaroslav Hofmann

Hrdložábří je termín, který asi bude znít většině akvaristů cize, ale když dodáme, že do této skupiny patří třeba i hrotočelci, rázem bude mnohým připadat bližší. A ryby vhodné k...


ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: