Články

Kaprovité ryby - Parmičky (3)

Poté, co jsme si představili menší druhy parmiček, zamíříme dnes mezi středně velké, které běžně dorůstají délky 8–10 cm, v některých případech ještě o kousek víc.

Kaprovité ryby - Parmičky (2)

Po nejznámějších druzích, s nimiž jsme se seznámili minule, se dnes podíváme na další malé a zajímavě zbarvené druhy asijských parmiček, které se mohou stát vítaným obohacením společenských nádrží. Najdeme mezi nimi druhy velmi dobře známé, polozapomenuté i takové, jež si cestu do našich akvárií dosud hledají.

Kaprovité ryby – Parmičky (1)

Termínem „parmičky“ nazýváme v češtině velké množství druhů mimořádně velikostně, tvarově i barevně rozmanitých asijských a afrických ryb, z nichž některé patří ke stálicím akvaristiky již dlouhé desítky let a řadí se k nejoblíbenějším akvarijním chovancům vůbec. Jejich množství ještě stoupne, když k nim přidáme druhy, pro které se dnes používají rodová jména jiná (parma, parmoun, labeo), ale jimž se v minulosti říkalo parmičky také.

Kaprovité ryby – Dánia (2)

V minulém čísle jsme poprvé zavítali mezi kaprovité ryby a představili jsme si některé tradičně chované druhy dánií. Dnes se blíže seznámíme s druhy novějšími, jež se do našich akvárií dostaly teprve v posledních letech.

Kaprovité ryby – Dánia (1)

Tím, čím jsou pro Jižní Ameriku tetry, jsou pro starosvětské, tj. asijské a africké tropy a subtropy kaprovité ryby. Obývají obdobné biotopy a jejich rozmanitost je ještě větší než v případě teter. Čeleď kaprovití (Cyprinidae) je se zhruba 220 rody a skoro 2500 druhy nejpočetnější čeledí sladkovodních ryb a po hlaváčovitých (Gobiidae) druhou největší vůbec.

Tetry (8)

Trnobřiché ryby, „tetry“ v nejširším smyslu tohoto výrazu, žijí kromě Jižní Ameriky, jejímiž zástupci jsme se zabývali doposud, také v Africe. A i mezi africkými druhy najdeme takové, jež se relativně často objevují v našich nádržích, byť jich není zdaleka tolik jako těch jihoamerických.

Tetry (7)

Další chovatelsky velmi oblíbenou, i když početně ve srovnání s tetrami v úzkém slova smyslu daleko menší skupinou trnobřichých jsou štíhlotělkovití. Především jim, ale také několika dalším jihoamerickým trnobřichým bude patřit dnešní pokračování.

36. rychnovská výstava

Tak jako každý rok se i letos konala v Rychnově nad Kněžnou výstava akvarijních ryb a terarijních výstav. Jednalo se již o neuvěřitelný 36. ročník. A kdo by si myslel, že již rychnovští akvaristé nemají co představit, šeredně by se mýlil.

Tetry (6)

Přichází čas, abychom se rozloučili s „klasickými“ tetrami z čeledi tetrovití (Characidae). Mezi její nespočetné příslušníky zamíříme dnes naposledy, abychom si představili některé zástupce rodu Moenkhausia a k tomu ještě několik zajímavých novinek z rodu Hyphessobrycon, na něž se dosud nedostalo.

Tetry (5)

Jihoamerické tetry představují téměř bezednou studnu, z níž do našich akvárií přitékají nové a nové druhy barevně překrásných ryb už více než sto let. Hodně jsme jich už poznali, ale další ještě na své představení čekají.

Zajímavé ryby z importů i odchovů

Rozhlédnout se občas po sortimentu ryb v opravdu kvalitní akvaristické prodejně (moc prstů k jejich spočítání nepotřebujeme, ale jsou i u nás takové) je inspirativní radost.

Tetry (4)

K velmi populárním akvarijním rybám patří neonky. Zná je skoro každý a jejich mimořádná obliba se odrazila i v množství, v jakém jsou tyto zářivé skvosty množeny v odchovnách profesionálních chovatelů.