Taxony

Ryby jsou největší a nejrozmanitější skupinou obratlovců. Nelson ve svém díle Fishes fo the World z roku 2006 odhaduje celkový počet druhů ryb na 32 500. V roce 2024 dosáhl celkový počet platných druhů v AQUATABu více než 36 000, celkový počet druhů je daleko vyšší než bylo v roce 2006 odhadováno.

Systematické zařazení jednotlivých taxonů v AQUATABu vychází z Catalogue of Fishes (Fricke, R., Eschmeyer, W. N. & Van der Laan, R. (eds) 2024. ESCHMEYER'S CATALOG OF FISHES: GENERA, SPECIES, REFERENCES.. Electronic version accessed 2024/6.) a dalších vědeckých prací. Postupně je zařazení jednotlivých taxonů aktuallizováno podle nejnovějších poznatků.

České názvy jednotlivých druhů jsou zpracovány dle Českého názvosloví ryb a rybovitých obratlovců (Hanel, Novák, Plíštil 2000-2013) a doplněno či opraveno o další názvy nalezené ve starší české nebo překladové literatuře.

České názvosloví vyšších taxonů je zpracováno dle práce Hanela a Nováka (1998) a následně doplněno či upraveno dle Českého názvosloví ryb a rybovitých obratlovců (2000-2013).

Cílem AQUATABu je poskytnout seznam českých názvů ryb a stručný přehled morfologických, biologických a bibliografických informací jednotlivých taxonů.

Čeledi

Přehled čeledí v systému AQUATABu

Rody

Přehled rodů v systému AQUATABu

Druhy

Přehled druhů v systému AQUATABu

Počty platných popsaných taxonů

Počet platných rodů popsaných v jednotlivých letech

Počet platných druhů popsaných v jednotlivých letech