Úvod » Články » České názvosloví hladinovek — Anablepidae

České názvosloví hladinovek — Anablepidae

Slaboch Roman, publikováno: 4. 5. 2008

Druhá část „Českého názvosloví živorodých ryb“, věnovaná čeledi hladinovkovitých (Anablepidae), která byla vytvořena jako součást oficiálního projektu Národního muzea a překlenuje období do jeho kompletního vydání. Hlavními gestory zpracovávaného českého názvosloví ryb a rybovitých obratlovců jsou RNDr. Lubomír Hanel, CSc. a RNDr. Jindřich Novák.

České názvosloví hladinovek - Anablepidae

Tato opravdu drobná podmnožina projektu byla vytvořena pod záštitou AQUATABu a navazuje na již dříve zpracovaný a vydaný díl „České názvosloví gudejí (Goodeidae)“. Z této publikace také přebírá principy a zásady tvorby.

Nové názvy byly vytvořeny tak, aby byly pokud možno nezaměnitelné, respektovaly etymologický smysl latinského názvu, odrážely zvláštnosti vzhledu, tvaru či etologie, případně geografický původ ryb.

S výjimkou jediného, byly všechny zavedené české názvy ponechány, a protože se jedná o zřídka chované i publikované druhy, dá se počet původních českých názvů vyjádřit jednociferným číslem a do budoucna nelze předpokládat v této oblasti žádný názvoslovný rozpor.

V publikaci najdete u každého druhu kromě platného latinského názvu a českého jména také vědecká synonyma a citaci originálního popisu druhu.

Prosím zejména publikující nebo přednášející autory, aby se navrženého českého názvo-sloví drželi a přispěli tak k jeho zavedení mezi veřejností.

Aktuální verze ke stažení

Jak odkazovat na dokument

Slaboch, R. 2007. České názvosloví hladinovek (Anablepidae). AQUATAB. (revize 4.5.2008).

SPONZOROVANÉ ODKAZY

NOVINKY Z BLOGU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: