České názvosloví gudejí

Roman Slaboch

15.12.2007

První část „Českého názvosloví živorodých ryb“, věnovaná čeledi gudeovitých (Goodeidae), která byla vytvořena jako součást oficiálního projektu Národního muzea a překlenuje období do jeho kompletního vydání. Hlavními gestory zpracovávaného českého názvosloví ryb a rybovitých obratlovců jsou RNDr. Lubomír Hanel, CSc. a RNDr. Jindřich Novák.

První část „Českého názvosloví živorodých ryb“, věnovaná čeledi gudeovitých (Goodeidae), která byla vytvořena jako součást oficiálního projektu Národního muzea a překlenuje období do jeho kompletního vydání. Hlavními gestory zpracovávaného českého názvosloví ryb a rybovitých obratlovců jsou RNDr. Lubomír Hanel, CSc. a RNDr. Jindřich Novák.

Obálka

Metodika použitá při tvorbě českého názvosloví

Druhy gudejí s již existujícím českým názvem

 • Stávající české názvy gudejí jsou až na níže uvedené výjimky akceptovány.
 • Ve třech případech jsou uvedena nová jména, přestože druh již historické jméno má.
  Vznikla ze tří důvodů:
  • Protože nové jméno lépe vystihuje označení, pod kterým je druh v podvědomí akvaristů (Ameca splendensameka motýlková).
  • Druh vybočuje svým původním českým rodovým názvem z řady dalších druhů rodu. Např. rodu Skiffia byl přidělen český ekvivalent skifie, ale jediný zástupce s již zavedeným českým názvem byla Skiffia bilineata – původně gudea šedá. Novým jménem skifie šedá.
  • V posledním, třetím případě se jedná o průnik obou výše uvedených důvodů. (Xenotoca eisenixenotoka červenoocasá)

Původní české názvy jsou uvedeny jako synonyma.

Druhy gudejí bez českého názvu

 • Nový český název vznikl prostým překladem – odvozením od latinského vědeckého názvu. Při překladu byly zohledněny etymologické informace z originálních popisů jednotlivých druhů, takže byl dodržen i duch překladu. Takto bylo postupováno ve většině případů.
 • Nový český název vznikl jinak než překladem vědeckého názvu, protože překlad by působil nepřirozeně (např. Allotoca zacapuensis - v překladu „zacapuská“ podle typové lokality v laguně Zacapu, je pojmenována zvukomalebněji jako alotoka jezerní).
 • Nový český název vznikl jinak než překladem vědeckého názvu, protože překlad by působil až směšně (např. Chapalichthys peraticus – v překladu „zvláštní, divná“ je pojmenována podle svého chování jako čapala bojovná).
 • Nový český název vznikl jinak než překladem vědeckého názvu, protože v rámci rodu je příliš mnoho druhů pojmenováno po nějaké významné osobnosti, což by mohlo vést k záměnám. Např. v rodu Ilyodon je tomu tak u čtyř z pěti druhů - cortesae, whitei, lennoni, xantusi.
 • Nový český název vznikl jinak než překladem vědeckého názvu, protože ten neodpovídá tomu, jak ryby známe z akvárií (např. Xenoophorus captivus – v překladu „okouzlující, fascinující, úchvatná“, jedná se ovšem o nenápadnou šedavou rybku, byla tedy pojmenována jako gudea lesklá, podle petrolejově lesklých okrajů šupin samců).

Aktuální verze ke stažení

Jak odkazovat na dokument

Slaboch, R. 2007. České názvosloví gudejí (Goodeidae). AQUATAB. (revize 15.12.2007).