Články

Stříkouni, žabohlavci a další brakické ryby

Pokud se ve veřejném akváriu či zoologické zahradě vyskytne nádrž označená „Mangrove“ či „Ryby brakických vod“, téměř s jistotou v ní najdeme nějaké zástupce stříkounů, kaložroutů anebo okatců. Všechny tyto ryby i další brakické druhy se čas od času objevují rovněž v nabídkách akvarijních velkoobchodů, a je proto dobré se s nimi alespoň stručně seznámit.

Lezci

Poslední akvaristicky zajímavou skupinou hlaváčů v širokém smyslu slova, kteří nežijí výlučně v mořích, jsou populární lezci – ryby, které běhají po souši.

Hlaváči (2)

V minulém článku jsme si mimo jiné představili maličké „hlavačky“ rodu Brachygobius z jihovýchodní a jižní Asie. Z této části světa se ale v posledních letech dováží poměrně často také celá řada převážně sladkovodních hlaváčů z několika různých rodů.

Hlaváči (1)

Druhou velkou čeledí hlaváčů v nejširším smyslu, do které patří převážně sladkovodní, případně brakické druhy ryb, je čeleď Oxudercidae, pro kterou někteří ichtyologové preferují jméno Gobionellidae.

Hlavačky

Velmi zajímavými akvarijními rybami, které se v posledních letech docela pravidelně dovážejí, ale množství dostupných informací o nich není ve většině případů nijak velké, jsou různí zástupci hlaváčů.

Sladká voda není nuda

Když se řekne „veřejné akvárium“, představí si většina lidí nějakou obří nádrž se žraloky a rejnoky, kterou prochází tunel, a k tomu menší nádrže s pestrobarevnými korálovými rybami ve stylu Nema a Dory – ve všech případech nádrže mořské, jež se všeobecně považují pro laickou veřejnost za atraktivnější.

Lisabonské oceanárium

Lisabon patří k nejcharismatičtějším evropským metropolím. To, že turisticky zůstává trochu ve stínu některých jiných hlavních měst, je pro návštěvníka vlastně jenom dobře.

Cichlidy Madagaskaru a jižní Asie (2)

V minulém článku jsme si představili zástupce výlučně madagaskarských podčeledí Ptychochrominae a Paratilapiinae. Dnes se budeme věnovat podčeledi Etroplinae, která zahrnuje nejen druhy madagaskarské, ale také několik druhů žijících v jižní Indii a na Srí Lance.

Cichlidy Madagaskaru a jižní Asie (1)

V mnoha ohledech svéráznou a výjimečnou skupinu cichlid představují druhy, které žijí na Madagaskaru a v jižní Asii, konkrétně v jižní části indického subkontinentu a na Srí Lance.

Vejcotlamky, larvotlamky a západoafrické cichlidky

Kromě pestřenců, kterým jsme se věnovali v předchozím článku, se ze západoafrických cichlid patřících do vývojové skupiny (tribu) Chromidotilapiini chovají v akváriích také další zajímavé druhy, i když jejich dovozy bývají nepravidelné.

Západoafričtí pestřenci

Poslední akvaristicky významnou skupinou západoafrických cichlid je tribus Chromidotilapiini, z něhož se nejvíce chovají někteří pestřenci rodu Pelvicachromis.

Perlovky

Perlovky patří k cichlidám, které se v akváriích chovají už více než sto let, i když nejde o ryby nějak zvlášť masově rozšířené. Do značné míry za to může jejich ne úplně oprávněná pověst agresivních rváčů.