Vieja Fernández-Yépez, 1969

Cichlidae Bonaparte, 1835 ― vrubozubcovití


Synonyma

Paratheraps Werner & Stawikowski, 1987 ― Paratheraps breidohri Werner & Stawikowski, 1987

Typový druh

Vieja panamensis Fernández-Yépez, 1969

Původní popis

Fernández-Yépez, A. 1969. Contribucion al conocimiento de los cichlidos. Evencias No. 22: 7 unnum. pp., Pls. 1-10.

Přehled druhů

Vieja bifasciata (Steindachner, 1864)

kančík dvoupásý

Vieja breidohri (Werner & Stawikowski, 1987)

kančík Breidohrův

Vieja fenestrata (Günther, 1860)

kančík černající

Vieja guttulata (Günther, 1864)

kančík tečkatý

Vieja hartwegi (Taylor & Miller, 1980)

kančík Hartwegův

Vieja maculicauda (Regan, 1905)

kančík černopásý

Vieja melanurus (Günther, 1862)

kančík temný

Vieja zonata (Meek, 1905)

kančík opásaný