Pantosteus platyrhynchus (Cope, 1874)

pakaprovec horský

Čeleď: Catostomidae Agassiz, 1850

Rod: Pantosteus Cope, 1875

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

pakaprovec horský