Petrocephalus stuhlmanni Boulenger, 1909

Čeleď: Mormyridae Bonaparte, 1831

Rod: Petrocephalus Marcusen, 1854

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny