Pantosteus lahontan Rutter, 1903

Čeleď: Catostomidae Agassiz, 1850

Rod: Pantosteus Cope, 1875

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny