Haludaria melanampyx (Day, 1865)

Čeleď: Cyprinidae Rafinesque, 1815

Rod: Haludaria Pethiyagoda, 2013

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny