Haludaria Pethiyagoda, 2013

Cyprinidae Rafinesque, 1815 ― kaprovití


Typový druh

Cirrhinus fasciatus Jerdon, 1839.

Původní popis

Pethiyagoda, R. 2012. Haludaria, a replacement name for Dravidia (Teleostei: Cyprinidae). Zootaxa 3646 (no. 2): 199.

Přehled druhů

Haludaria afasciata (Jayaram, 1990)

Haludaria fasciata (Jerdon, 1849)

parmička příčnopruhá

Haludaria kannikattiensis (Arunachalam & Johnson, 2003)

Haludaria melanampyx (Day, 1865)

Haludaria pradhani (Tilak, 1973)