Cephaloscyllium formosanum Teng, 1962

Čeleď: Scyliorhinidae Gill, 1862

Rod: Cephaloscyllium Gill, 1862

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny