Petrocephalus longianalis Kramer, Bills, Skelton & Wink, 2012

Čeleď: Mormyridae Bonaparte, 1831

Rod: Petrocephalus Marcusen, 1854

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny