Rhodeus albomarginatus Li & Arai, 2014

Čeleď: Acheilognathidae Bleeker, 1863

Rod: Rhodeus Agassiz, 1832

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny