Tetronarce cowleyi Ebert, Haas & Carvalho, 2015

Čeleď: Torpedinidae Henle, 1834

Rod: Tetronarce Gill, 1862

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny