Cephaloscyllium zebrum Last & White, 2008

Čeleď: Scyliorhinidae Gill, 1862

Rod: Cephaloscyllium Gill, 1862

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Last, P.R. & White, W.T. 2008. Two new saddled swellsharks (Cephaloscyllium: Scyliorhinidae) from eastern Australia. Pp. 159-170 in: Last, P.R., White, W.T. & Pogonoski, J.J. (eds.): Descriptions of New Australian Chondrichthyans. CSIRO Marine and Atmospheric Research Paper no. 22.