Eptatretus goliath Mincarone & Stewart, 2006

Čeleď: Myxinidae Rafinesque, 1815

Rod: Eptatretus Cloquet, 1819

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Mincarone, M. M. & A. L. Stewart. 2006. A new species of giant seven-gilled hagfish (Myxinidae: Eptatretus) from New Zealand. Copeia 2006 (no. 2): 225-229.