Oneirodes pietschi Ho & Shao, 2004

břichatka Pietschova

Čeleď: Oneirodidae Gill, 1878

Rod: Oneirodes Lütken, 1871

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Ho, H.-C. & K.-T. Shao. 2004. New species of deep-sea ceratioid anglerfish, Oneirodes pietschi (Lophiiformes: Oneirodidae), from the north Pacific Ocean. Copeia 2004 (No. 1): 74-77.