Petrocephalus sullivani Lavoué, Hopkins & Kamdem Toham, 2004

Čeleď: Mormyridae Bonaparte, 1831

Rod: Petrocephalus Marcusen, 1854

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Lavoué, S., C. D. Hopkins & A. Kamden Toham. 2004. The Petrocephalus (Pisces, Osteoglossomorpha, Mormyridae) of Gabon, Central Africa, with description of a new species. Zoosystema v. 26 (no. 3): 511-535.