Myxine jespersenae Møller, Feld, Poulsen, Thomsen & Thormar, 2005

Čeleď: Myxinidae Rafinesque, 1815

Rod: Myxine Linnaeus, 1758

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Moller, P. R., T. K. Feld, I. H. Poulsen, P. F. Thomsen & J. G. Thormar. 2005. Myxine jespersenae, a new species of hagfish (Myxiniformes: Myxinidae) from the North Altnatic Ocean. Copeia 2005 (no. 2): 374-385.