Parauchenoglanis ahli (Holly, 1930)

sumíček Ahlův

Čeleď: Auchenoglanididae Jayaram, 1966

Rod: Parauchenoglanis Boulenger, 1911

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

sumíček Ahlův

    Původní popis

    Holly, M. 1930. Synopsis der Süsswasserfische Kameruns. Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien v. 139 (1. Abt.) (3-4): 195-281, Pls. 1-2.