Ryukyupercis gushikeni (Yoshino, 1975)

písečník Gušikenův

Čeleď: Pinguipedidae Günther, 1860

Rod: Ryukyupercis Imamura & Yoshino, 2007

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

písečník Gušikenův

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Původní popis

Yoshino, T. 1975. Parapercis gushikeni, a new mugiloid fish from the Ryukyu Islands. Publ. Seto Mar. Biol. Lab. v. 22 (no. 5): 343-346.