Myxine kuoi Mok, 2002

Čeleď: Myxinidae Rafinesque, 1815

Rod: Myxine Linnaeus, 1758

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Mok, H.-K. 2002. Myxine kuoi, a new species of hagfish from southwestern Taiwanese waters. Zool. Studies v. 41 (no. 1): 59-62.