Myxine hubbsi Wisner & McMillan, 1995

sliznatka Hubbsova

Čeleď: Myxinidae Rafinesque, 1815

Rod: Myxine Linnaeus, 1758

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

sliznatka Hubbsova

    Původní popis

    Wisner, R. L. & McMillan, C. B. 1995. Review of new world hagfishes of the genus Myxine(Agnatha, Myxinidae) with descriptions of nine new species. Fishery Bulletin v. 93 (no. 3): 530-550.