Lentipes multiradiatus Allen, 2001

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Lentipes Günther, 1861

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Allen, G. R. 2001. Lentipes multiradiatus, a new species of freshwater goby (Gobiidae) from Irian Jaya, Indonesia. Aqua, J. Ichthy. Aquat. Biol. v. 4 (no. 3): 121-124.