Lentipes Günther, 1861

Gobiidae Cuvier, 1816 ― hlaváčovití


Synonyma

Raogobius Mukerji, 1935 ― Raogobius andamanicus Mukerji, 1935

Sicyogaster Gill, 1860 ― Sicyogaster concolor Gill, 1860

Typový druh

Sicyogaster concolor Gill, 1860

Původní popis

Günther A. 1861. Catalogue of the fishes in the British Museum. Catalogue of the acanthopterygian fishes in the collection of the British Museum. 3. Gobiidae, Discoboli, Pediculati, Blenniidae, Labyrinthici, Mugilidae, Notacanthi. London. Cat. Fishes v. 3. i-xxv + 1-586 + i-x.

Přehled druhů

Lentipes adelphizonus Watson & Kottelat, 2006

Lentipes andamanicus (Mukerji, 1935)

Lentipes argenteus Keith, Hadiaty & Lord, 2014

Lentipes armatus Sakai & Nakamura, 1979

Lentipes bunagaya Maeda & Kobayashi, 2021

Lentipes caroline Lynch, Keith & Pezold, 2013

Lentipes concolor (Gill, 1860)

Lentipes crittersius Watson & Allen, 1999

Lentipes dimetrodon Watson & Allen, 1999

Lentipes ikeae Keith, Hubert, Busson & Hadiaty, 2014

Lentipes kaaea Watson, Keith & Marquet, 2002

Lentipes kijimuna Maeda & Kobayashi, 2021

Lentipes kolobangara Keith, Lord, Boseto & Ebner, 2016

Lentipes mekonggaensis Keith & Hadiaty, 2014

Lentipes mindanaoensis Chen, 2004

Lentipes multiradiatus Allen, 2001

Lentipes niasensis Harefa & Chen, 2022

Lentipes palawanirufus Maeda & Palla, 2021

Lentipes rubrofasciatus Maugé, Marquet & Laboute, 1992

Lentipes venustus Allen, 2004

Lentipes watsoni Allen, 1997

Lentipes whittenorum Watson & Kottelat, 1994