Erethistes Müller & Troschel, 1849

Sisoridae Bleeker, 1858 ― sisorovití


Synonyma

Laguvia Hora, 1921 ― Pimelodus asperus McClelland, 1843

Typový druh

Erethistes pusillus Müller & Troschel, 1849

Původní popis

Müller J. & Troschel F. H. 1849. Horae Ichthyologicae. Beschreibung und Abbildung neuer Fische. Berlin. Horae Ichthyol. No. 3. 1-27 + additional p. 24.

Přehled druhů

Erethistes filamentosus (Blyth, 1860)

Erethistes hara (Hamilton, 1822)

hara indická

Erethistes horai (Misra, 1976)

hara bengálská

Erethistes jerdoni (Day, 1870)

hara Jerdonova

Erethistes koladynensis (Anganthoibi & Vishwanath, 2009)

Erethistes longissimus (Ng & Kottelat, 2007)

Erethistes mesembrinus (Ng & Kottelat, 2007)

Erethistes minusculus (Ng & Kottelat, 2007)

Erethistes nareshi (Mahapatra & Kar, 2015)

Erethistes pusillus Müller & Troschel, 1849

Erethistes spinulus (Ng & Kottelat, 2007)