Synaphobranchidae Johnson, 1862

tupohlavcovití


Přehled rodů

Atractodenchelys Robins & Robins, 1970
Diastobranchus Barnard, 1923
Dysomma Alcock, 1889
Dysommina Ginsburg, 1951
Haptenchelys Robins & Martin, 1976
Histiobranchus Gill, 1883
Ilyophis Gilbert, 1891
Linkenchelys Smith, 1989
Meadia Böhlke, 1951
Simenchelys Gill, 1879
Synaphobranchus Johnson, 1862
Thermobiotes Geistdoerfer, 1991