Eustomias schiffi Beebe, 1932

Čeleď: Stomiidae Bleeker, 1859

Rod: Eustomias Vaillant, 1884

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Beebe, W. 1932. Nineteen new species and four post-larval deep-sea fish. Zoologica, Scientific Contributions of the New York Zoological Society v. 13 (no. 4): 47-107.