Eustomias satterleei Beebe, 1933

Čeleď: Stomiidae Bleeker, 1859

Rod: Eustomias Vaillant, 1884

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Beebe, W. 1933. Deep-sea stomiatoid fishes. One new genus and eight new species. Copeia 1933 (no. 4): 160-175.