Eustomias borealis Clarke, 2000

svítivka severoatlantská

Čeleď: Stomiidae Bleeker, 1859

Rod: Eustomias Vaillant, 1884

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Clarke, T. A. 2000. Review of nine species of North Atlantic Eustomias, subgenus Dinematochirus (Pisces: Stomiidae), with the description of two new species. Copeia 2000 (no. 1): 96-111.