Esox reichertii Dybowski, 1869

štika amurská

Čeleď: Esocidae Rafinesque, 1815

Rod: Esox Linnaeus, 1758

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

štika amurská

    Původní popis

    Dybowski, B. I. 1869. Vorläufige Mittheilungen über die Fischfauna des Ononflusses und des Ingoda in Transbaikalien. Verhandlungen der K.-K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien v. 19: 945-958, table, Pls. 14-18.