Amblyglyphidodon indicus Allen & Randall, 2002

sapínek vysokotělý

Čeleď: Pomacentridae Bonaparte, 1831

Rod: Amblyglyphidodon Bleeker, 1877

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

sapínek vysokotělý

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Původní popis

Allen, G. R. & J. E. Randall 2002. A review of the leucogaster species complex of the Indo-Pacific pomacentrid genus Amblyglyphidodon, with descriptions of two new species. Aqua, J. Ichthy. Aquat. Biol. v. 5 (no. 4): 139-152.