Discoverichthys praecox Merrett & Nielsen, 1987

Čeleď: Ipnopidae Gill, 1884

Rod: Discoverichthys Merrett & Nielsen, 1987

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Merrett, N. R. & Nielsen, J. G. 1987. A new genus and species of the family Ipnopidae (Pisces, Teleostei) from the eastern North Atlantic, with notes on its ecology. Journal of Fish Biology v. 31: 451-464.