Diogenichthys panurgus Bolin, 1946

Čeleď: Myctophidae Gill, 1893

Rod: Diogenichthys Bolin, 1939

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Bolin, R. L. 1946. Lantern fishes from "Investigator" station 670, Indian Ocean. Stanford Ichthyological Bulletin v. 3 (no. 2): 137-152.