Dieidolycus adocetus Anderson, 1994

slimule středopacifická

Čeleď: Zoarcidae Swainson, 1839

Rod: Dieidolycus Anderson, 1988

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

slimule středopacifická

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Původní popis

Anderson, M. E. 1994. Studies on the Zoarcidae (Teleostei: Perciformes) of the Southern Hemisphere. VII. A new species of Dieidolycus Anderson, 1988 from the Bismarck Sea. Records of the Australian Museum v. 4 (no. 2): 121-124.