Dicrolene pallidus Hureau & Nielsen, 1981

Čeleď: Ophidiidae Rafinesque, 1810

Rod: Dicrolene Goode & Bean, 1883

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Hureau, J.-C. & Nielsen, J. G. 1981. Les poissons Ophidiiformes des campagnes du N. O. "Jean Charcot" dans l'Atlantique et la Méditerranée. Cybium 3e série. Bulletin de la Société Française d'Ichtyologie v. 5 (no. 3): 3-27.