Diapterus auratus Ranzani, 1842

ostnušíček zlatý

Čeleď: Gerreidae Bleeker, 1859

Rod: Diapterus Ranzani, 1842

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Synonyma

Diapterus evermanni Meek & Hildebrand, 1925; Gerres olisthostoma Goode & Bean, 1882.

České názvy

ostnušíček zlatý

  • Hanel, L., Plíštil, J. & Novák, J. 2011. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 7. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ropušnicotvaří (Scorpaeniformes) — ostnoploutví (Perciformes) — Percoidei]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 152 str.

Původní popis

Ranzani, C. 1842. De novis speciebus piscium. Dissertatio IV. Novi Commentarii Academiae Scientiarum Instituti Bononiensis v. 5: 340-365, Pls. 29-38.