Diaphus taaningi Norman, 1930

Čeleď: Myctophidae Gill, 1893

Rod: Diaphus Eigenmann & Eigenmann, 1890

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Norman, J. R. 1930. Oceanic fishes and flatfishes collected in 1925-1927. Discovery Reports v. 2: 261-369, Pl. 2.