Diaphus parini Becker, 1992

Čeleď: Myctophidae Gill, 1893

Rod: Diaphus Eigenmann & Eigenmann, 1890

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Becker, V. E. 1992. Benthopelagic fishes of the genera Idiolychnus and Diaphus (Myctophidae) from the eastern South Pacific Ocean, with the description of two new species. Voprosy Ikhtiologii v. 32 (no. 6): 3-10.