Diaphus minax Nafpaktitis, 1968

Čeleď: Myctophidae Gill, 1893

Rod: Diaphus Eigenmann & Eigenmann, 1890

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Nafpaktitis, B. G. 1968. Taxonomy and distribution of the lanternfishes, genera Lobianchia and Diaphus, in the North Atlantic. Dana Report No. 73: 1-131.