Diaphus fragilis Tåning, 1928

lampař křehký

Čeleď: Myctophidae Gill, 1893

Rod: Diaphus Eigenmann & Eigenmann, 1890

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Taning, A. V. 1928. Synopsis of the scopelids in the North Atlantic. Preliminary review. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Foren v. 86: 49-69.