Diaphus danae Tåning, 1932

Čeleď: Myctophidae Gill, 1893

Rod: Diaphus Eigenmann & Eigenmann, 1890

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Taning, A. V. 1932. Notes on scopelids from the Dana Expeditions. I. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, Kjobenhavn. v. 94: 125-146.