Dermatopsis macrodon Ogilby, 1896

Čeleď: Dinematichthyidae Whitley, 1928

Rod: Dermatopsis Ogilby, 1896

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Ogilby, J. D. 1896. Descriptions of two new genera and species of Australian fishes. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales v. 21 (pt 2): 136-142.