Cyclothone kobayashii Miya, 1994

štětinozubka Kobajašiho

Čeleď: Gonostomatidae Cocco, 1838

Rod: Cyclothone Goode & Bean, 1883

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Miya, M. 1994. Cyclothone kobayashii, a new gonostomatid fish (Teleostei: Stomiiiformes) from the Southern Ocean, with notes on its ecology. Copeia 1994 (no. 1): 191-204.