Curimatopsis microlepis Eigenmann & Eigenmann, 1889

kurimata drobnošupinná

Čeleď: Curimatidae Gill, 1858

Rod: Curimatopsis Steindachner, 1876

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

kurimata drobnošupinná

    Původní popis

    Eigenmann, C. H. & R. S. Eigenmann. 1889. Preliminary description of new species and genera of Characinidae. West Amer. Sci. v. 6 (no. 42): 7-8.